Dental centrum – kompexní prevence a péče o zuby

Vítáme Vás v naší zubní ordinaci

Naše zubní ordinace zajišťuje komplexní zubní péči pro dospělé i děti. Nepreferujeme žádnou věkovou skupinu – jsme dostatečně erudovaní a vybavení k ošetření seniora i malého dítěte a naší snahou je stát se “rodinnými zubaři”. Z velké části se nám tento cíl daří a našimi klienty jsou celé rodiny. Pouze se znalostí zdravotního stavu, případných vývojových vad chrupu a postavení zubů, hygienických návyků rodičů a rodinného zázemí je možno maximálně účinně vyhledávat a zabránit vzniku vývojových vad chrupu dítěte, nesprávných stravovacích a hygienických návyků a předcházet tak možným škodám na chrupu dítěte.

Optimální je stav, kdy začínáme pečovat o dítě již v době, kdy je ještě v “maminčině bříšku”. Velký význam klademe na poučení a proškolení budoucích maminek. V současné době ve spolupráci s hygienistkou a gynekology připravujeme poradnu pro budoucí maminky. Poučená maminka tak může účinně zabránit škodám na chrupu nejen dítěte, ale i svém, pramenícím z neznalosti nebo ze sice dobře míněných, ale často nesmyslných či dokonce škodlivých rad starší generace či dokonce vrstevníků.

Škodám na chrupu lze totiž velmi snadno předcházet, ale léčit je již ve většině případů nelze, často lze již jen opravovat či nahrazovat. A i sebelépe opravený či nahrazený zub již nikdy nebude stejně hodnotný jako zub vlastní, zdravý a správně postavený. Součástí preventivní péče jsou kromě vyhledávání vývojových vad a zlozvyků, poučení, nácviku hygieny a kontrol dodržování zubní hygieny také preventivní fluoridace a preventivní neinvazívní ošetření chrupu (například pečetění fissur, které spočívá v zapečetění hlubokých mezihrbolkových rýh čerstvě prořezaných zubů kompozitem nebo jiným vhodným materiálem).